Prihlásiť
 

Výzva: NOVÁ VÝZVA EACEA/17/2016 Prístup na trh

Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.
 
Uzávierka predkladania projektov:
2. február 2017
 

 

Viac informácií o výzve: