Prihlásiť
 

Výzva: Nová výzva Slovensko – Ukrajina 2013

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a na Ukrajine.

Viac informácií o výzve: www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/ukrajina/slovensko-ukrajina-2013