Prihlásiť
 

Výzva: Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj "IA MPSVR SR") vyhlasuje výzvu s názvom "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce". Výzva je vyhlásená od 30. 12. 2016

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

- Termín uzavretia 1. kola 01. 03. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 28. 04. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 30. 06. 2017

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR - znenie výzvy 

Viac informácií o výzve: