Prihlásiť
 

Výzva: VYPISUJE 20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
VYPISUJE
20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017


Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.

Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2017.

Súťažné kategórie:

  • byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením

  • formy bývania odlišného štandardu

  • obnova bytového fondu.

Podľa súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby:

  • na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov

  • na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca dokumentácia.

Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii stavby.

Súťažné podmienky a prihlášky sú na stiahnutie: prihláška (.rtf, 88 kB), súťažné podmienky (.pdf, 332 kB).

Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je  do 31. januára 2018.

Vyhodnotenie 20. ročníka  súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2018.

Bližšie informácie poskytuje odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja MDV SR, tel.:  02/59494 623, 02/59494 574 alebo na e-mailovej adrese: pcdb@mindop.sk.

 

Viac informácií o výzve: