Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017

splnomocnenec pre šport vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
 

http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/


 

Viac informácií o výzve: