Prihlásiť
 

Výzva: Nórsky finančný mechanizmus

Bližšie informácie:

http://www.eeagrants.sk/1346-sk/aktualizovane-oznamenie-o-otvoreni-opatrenia-b-bilateralnych-fondov-predlzenie-obdobia-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok/

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Správca vyššie uvedených programov týmto oznamuje, že otvára možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom).

Viac informácií o výzve: