Prihlásiť
 

Výzva: Samosprávy a mimovládne organizácie môžu žiadať o finančné prostriedky na komunitné centrá

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2.
 
Vyhlásená - 26. mája 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 30. november 2017
 

 

 

Viac informácií o výzve: