Prihlásiť
 

Výzva: Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/03 - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 2

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 
 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/narodne-projekty/zamestnanost/

Viac informácií o výzve: