Prihlásiť
 

Výzva: Vyzvanie OP ĽZ NP 2017/3.1.1/01 - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 

Bližšie informácie: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania-2017/vyzvanie-podpora-zamestnavania-uoz-aotp-3.pdf

 

Viac informácií o výzve: