Prihlásiť
 

Výzva: Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 24. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO5-2017-1. 
 
Vyhlásená - 24. mája 2017
 
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. júna 2017
 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 01. októbra 2017
 

Viac informácií o výzve: