Prihlásiť
 

Výzva: V ý z v a č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Oznámenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry

o zverejnení 2. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné opatrenia podľa § 14 „ dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa NV SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

 

Viac informácií o výzve: