Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie projektov z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín SK 2013 EIF

Dňa 6. augusta 2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 EIF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 949 000,00 EUR. 

Termín ukončenia výzvy:  7. október 2013 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy SK 2013 EIF na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín sa uskutoční v dňa 30. septembra 2013 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.


Výzva je uverejnená na stránke Ministerstva vnútra SR.
 

Viac informácií o výzve: www.euroinfo.gov.sk/data/files/1722_sk-2013-eif_06082013.pdf