Prihlásiť
 

Výzva: Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 31. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5-2018-1.

Vyhlásená - 31. augusta 2018
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. spetembra 2018
Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 989 kB)
Kompletná výzva s prílohami (ZIP, 5 MB)
Často kladené otázky (FAQ) (DOCX, 37 kB)
Prílohe k výzve:

Viac informácií o výzve: