Prihlásiť
 

Výzva: Podpora rozvoja športu na rok 2019

V rámci tejto výzvy je možné žiadať o:

  • Multifunkčné ihrisko,
  • Atletickú dráhu,
  • Detské ihrisko,
  • Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry, 
  • Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku,
  • Mantinelový systém na existujúce ihrisko,
  • Výmena antuky,
  • Výmena podlahy v telocvični,
  • Nákup športovej výbavy.

Samotnú výzvu a bližšie informácie nájdete tu:

https://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2019/

 

Viac informácií o výzve: