Prihlásiť
 

Výzva: Kamerový systém v obci 2019

dňa 17.01.2018 bola vyhlásená výzva, z ktorej môžete získať dotáciu na zavedenie kamerového systému vo Vašej obci.

  • Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019 - termín uzavretia je 4. marca.
  • Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov.
  • Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predpokladaných výdavkov projektu
  • Maximálna suma  na jednu žiadosť je 66 000 €.

Viac informácií o výzve: