Prihlásiť
 

Výzva: Výzva č. 01/2019/MFOPO2 na výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovani