Prihlásiť
 

Výzva: Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach

Kód výzvy:OPKZP-PO1-SC121-2018-43

 

Podporované oblasti:

Podpora realizácie infraštruktúry  oblasti odkanalizovania, čistenia odpadových vôd, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný ústav ako rizikový.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Malé a stredné podniky

 

Viac informácií o výzve: