Prihlásiť
 

Výzva: Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

 • Kód výzvy:
  OPKZP-PO4-SC441-2019-53

   

 • Podporované oblasti:

  Výzva podporuje vypracovanie účelových energetických auditov a prípravu projektu garantovanej energetickej služby.

 • Oprávnené územie:

  Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

 • Oprávnení žiadatelia:

  Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie

Viac informácií o výzve: