Prihlásiť
 

Výzva: OPV: Výzva OPV-2012/1.2/06-SORO s názvom SKVALITNENIE VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY NA ŠKOLÁCH S VYUČOVACÍM JAZYKOM NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN METÓDOU VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV ZLEPŠENÍM KVALITY VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:
  • štátne vysoké školy;
  • verejné vysoké školy;
  • súkromné vysoké školy.

 

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 28. 01. 2013

 

Všetky informácie: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20121206-soro/

 

 

Na stiahnutie

 

Viac informácií o výzve: eurofondy.webnode.sk/news/opv-vyzva-opv-2012-1-2-06-soro-s-nazvom-skvalitnenie-vyucovania-slovenskeho-jazyka-a-literatury-na-skolach-s-vyucovacim-jazykom-narodnostnych-mensin-metodou-vyucovania-cudzich-jazykov-zlepsenim-kvality-vzdelavacich-program