Prihlásiť
 

Výzva: Výzva pre mlhdých farmárov

Získajte podporu 50 000 € na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu umožňujúcu predloženie druhej/záverečnej žiadosti o platbu najneskôr 30.6.2023[1], pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu[2].

V prílohe e-mailu nájdete excelovskú tabuľku so zoznamom komodít, ktoré môžu byť v rámci výzvy podporené. 

Podať žiadosť o podporu je možné od 15. 6. 2020  do 30. 6. 2020[1] Táto lehota môže byť zmluvne zmenená (tzn. predĺžená) na základe podnetu Riadiaceho orgánu PRV SR 2014 – 2020 v prípade, ak dôjde k prijatiu legislatívy EÚ o prechodných pravidlách.

[2] vyplatenie druhej/záverečnej žiadosti o platbu je podmienené správnou realizáciou/odpočtom podnikateľského plánu.

 

Viac informácií o výzve: