Prihlásiť
 

Výzva: Podpora dobudovania inžinierskych sietí

 vyhlásená výzvu z OPĽZ - Podpora dobudovania inžinierskych sieti( kanalizácia, ČOV, prístup k pitnej vode) v prostredí MRK. Práve vy sa nachádzate medzi oprávnenými žiadateľmi k tejto výzve.
Uzávierka 1. hodnotiaceho kola - 22.03.2021
Uzávierka 2. hodnotiaceho kola - 17.05.2021
 
Podmienka je realizáciou projektu zabezpečiť odvádzanie, čistenie odpadových vôd prostredníctvom vybudovania/ dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV min. 100 osôb z MRK
Ak je predmetom realizácie vodovod/ rozvody vody tu je minimálna podmienka zabezpečenia prístupu k pitnej vode min. 30 osôb MRK

Minimálna výška na projekt sa nestanovuje

Maximálna výška príspevku je 2 850 000,00EUR, oprávnené výdavky je  však potrebné prepočítať na základe bechmarkov.

 

Ďalšie potrebné informácie nájdete na : http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-na-podporu-dobudovania-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať a vieme si dohodnúť aj osobné stretnutie a prebrať si ďalšie potrebné podmienky , vrátane príloh.

 

Viac informácií o výzve: : www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-na-podporu-dobudovania-inzinierskych-sieti-v-prostredi-mrk