Prihlásiť
 

Výzva: OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

OPLZ-PO6-SC611-2020-2
Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít
Otvorená
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
27.11.2020
Neurčené
  • ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
 
17 500 000,00 €
 
 
  • Priebežná platba
  • Predfinancovanie

 

Viac informácií o výzve: