Prihlásiť
 

Výzva: OPKZP-PO1-SC123-2020-64 - 64. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

1.12.2020
Neurčené
 
Operačný program Kvalita životného prostredia
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 
530 000,00 €
Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená
Nie
1. obdobie: do 31.3.2021 • 2. obdobie: do 2.8.2021 • 3. obdobie: do 30.11.2021 • 4. obdobie: do 31.3.2022 • 5. obdobie: do 2.8.2022 • 6. obdobie: do 30.11.2022 • 7. obdobie: do 31.3.2023
OPKZP-PO1-SC123-2020-64
64. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
Otvorená
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
1.12.2020
Neurčené
  • CF - Kohézny fond
 
530 000,00 €
 
 
  • Priebežná platba
  • Predfinancovanie
  • Poskytnutie zálohovej platby

 

Viac informácií o výzve: