Prihlásiť
 

Výzva: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

7.12.2020
Neurčené
 
Operačný program Kvalita životného prostredia
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
 
2 000 000,00 €
Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená
Nie
1. obdobie: do 1.3.2021 • 2. obdobie: do 31.5.2021 • 3. obdobie: do 31.8.2021 • 4. obdobie: do 30.11.2021 • 5. obdobie: do 28.2.2022 • 6. obdobie: do 31.5.2022 • 7. obdobie: do 31.8.2022 • 8. obdobie: do 30.11.2022
OPKZP-PO1-SC141-2020-65
65. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií
 

 

Viac informácií o výzve: