Prihlásiť
 

Výzva: Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel

Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel

OPII-79-1.3-ZSSK-BLACKBOX

Národný projekt

Viac informácií o výzve: