Prihlásiť
 

Výzva: Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni

IROP-PO2-SC214-2020-63
Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
302020071 - 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
menej rozvinuté regióny
  • 302020071A152 - Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 (LDR)
  • 302020071A153 - Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií (LDR)
  • 302020071A154 - Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia (LDR)
  • 302020071P - Podporné aktivity
302020072 - 2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19
rozvinutejšie regióny
  • 302020071A156 - Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 (MDR)
  • 302020071A157 - Vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých a ambulancií pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií (MDR)
  • 302020071A158 - Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia (MDR)
  • 302020072P - Podporné aktivity

 

Viac informácií o výzve: