Prihlásiť
 

Výzva: Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špeci

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 08/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť.

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 17.03.2021

Dátum uzavretia 1. kola: 23.04.2021

Dátum uzavretia 2. kola: 24.05.2021

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov (PDF, 449.03 KB) 

 

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov (DOCX, 21.63 KB) 

 

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOC, 95.5 KB) 

 

Príloha č. 3 Súhlas so zverejnením informácií (DOC, 97 KB) 

 

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie (DOC, 97.5 KB) 

 

Príloha č. 5 Zoznam projektov (DOC, 97.5 KB)

 

 

Viac informácií o výzve: