Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – február 2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre rioritu Únie 3, Konkrétny cieľ 3.1 a Opatrenie 3.1.1 Zber údajov

 

Viac informácií o výzve: