Prihlásiť
 

Výzva: Vyzvanie OPĽZ-TP-2021/9.1/RO-01 - Technická pomoc REACT-EU

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre projekt technickej pomoci. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Dokumenty na stiahnutie:  Vyzvanie    Prílohy

Viac informácií o výzve: