Prihlásiť
 

Výzva: Vyhlásenie výzvy pre program SK08 Cezhraničná spolupráca

Úrad vlády SR ako správca programu SK08 Cezhraničná spolupráca vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt.

 

Viac informácií o výzve: www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-pre-program-sk08-cezhranicna-spolupraca/