Prihlásiť
 

Výzva: Tvorivá Európa 2014 - 2020 - Podprogram kultúra a podprogram Media

Prvé výzvy na predkladanie návrhov v rámci kreatívnej Európy:

Sub-podprogram KULTÚRA

Projekty európskej spolupráce

EAC/S16/2013

Termín pre podanie

Streda 05. marca 2014

 

Európskej platformy

EAC/S17/2013

 

Termín pre podanie

Streda 19. marca 2014

 

Transeurópske siete

EAC/S18/2013

Termín pre podanie

Streda 19. marca 2014

 

Projekty literárnych prekladov

EAC/S19/2013

Termín pre podanie

Streda 12. marca 2014

 

 

Sub-podprogram MEDIA

Podpora pre rozvoj jednotlivých projektov a balíky projektov

 

Termín pre podanie

Jeden projekt

·         1 st Termín: 28.februára 2014

·         2. uzávierka: 06. júna 2014

Slate Funding: 28. marca 2014

Videohry: 28. marca2014

Podpora televíznych programov v audiovízii európskych diel

 

Termín pre podanie

·         28/02/2014

·         13/06/2014

Podpora nadnárodnej distribúcie európskych filmov - "Cinema selektívny" Scheme

 

Termín pre podanie

·         28/02/2014

·         02.07.2014

Podpora filmových festivalov

 

Termín pre podanie

·         28/02/2014 pre aktivity začínajúce medzi 05/01/14 a 31/10/14;

·         4.7.2014 pre aktivity začínajúce medzi 11/01/14 a 30/04/15.

 

Viac informácií o výzve: ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/calls/call-culture-ce-2013_sk.pdf