Prihlásiť
 

Výzva: Výzvy pre Horizont 2020 zverejnené

Európska komisia počas dnešného dňa zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Po prvý krát boli uvedené priority financovania po dobu nasledujúcich dvoch rokov v hodnote vyššej ako 15 miliárd EUR. 

V rámci roku 2014 je alokovaných na výzvy 7,8 miliardy EUR a financovanie sa zameriava na tri kľúčové piliere programu Horizont 2020:

  • Excellent Science/ Excelentná veda: s rozpočtom približne 3 miliardy €, vrátane 1,7 miliardy € z grantov Európskej rady pre výskum určených pre najlepších vedcov a 800 milliónov € z grantov Marie Skłodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov (pozri MEMO/13/1123).
  • Industrial Leadership/ Vedúce postavenie priemyslu: 1,8 miliardy € na podporu vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblastiach IKT, nanotechnológie, vyspelej výroby, robotiky, biotechnológie a vesmíru. 
  • Societal challenges/ Spoločenské výzvy: 2,8 miliardy € na inovatívne projekty zamerané na sedem sociálnych výziev Horizontu 2020: zdravie, poľnohospodárstvo, námorníctvo a bioekonómia, energetika, doprava, boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín, reflexné spoločnosti a bezpečnosť.

Viac o dnešnej výzve:

 

Viac informácií o výzve: