Prihlásiť
 

Výzva: APVV: Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2012

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

 

Dátum vyhlásenia výzvy je 5. 11. 2012, dátum ukončenia výzvy je 21. 01. 2013.

 

Všetky súvisiace informácie a dokumenty k výzve: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2012

 

 

Na stiahnutie

  

 

Viac informácií o výzve: eurofondy.webnode.sk/news/apvv-verejna-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-riesenie-projektov-vyskumu-a-vyvoja-v-jednotlivych-skupinach-odborov-vedy-a-techniky-vv-2012/