Prihlásiť
 

Výzva: Výzva ROP Opatrenie 3. 1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 19. 12. 2013 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená výzva v rámci opatrenia ROP 3.1Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, oblasť podpory 3.1a – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a oblasť podpory 3.1b - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok s kódom ROP-3.1-2013/01. K výzve ROP-3.1-2013/01 je relevantná Príručka pre žiadateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.1, Príručka pre prijímateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.2 a Programový manuál ROP 2007-2013 verzia 5.3.

Viac informácií o výzve: www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=53&page=1