Prihlásiť
 

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR z príjmov z odvodu na rok 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky z príjmov z odvodu na rok 2014

 

Výnos Ministerstva financií SR z 9.decembra 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR

Často kladené otázky k Výnosu MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií

Tlačivo

Príloha:

Viac informácií o výzve: