Prihlásiť
 

Výzva: Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí.

Viac informácií o výzve: www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-clt02-pre-program-sk05-zachovanie-a-revitalizacia-kulturneho-a-prirodneho-dedicstva-a-podpora-rozmanitosti-v-kulture-a-umeni-v-ramci-europskeho-kulturneho-dedicstva/