Prihlásiť
 

Výzva: Výzva Pôdohospodárskej platobnej agentúry - "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch"

Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 320/2011 Z. z. o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka a na základe schémy štátnej pomoci v lesnom hospodárstve č.SA.34571(2012/N) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2014 na podporné opatrenie podľa §2 vyhlášky "Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch".

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Viac informácií o výzve: