Prihlásiť
 

Výzva: OPIS: Písomné vyzvanie na projekt informatizácie ÚPVS II. časť

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť)“, kód: OPIS-2012/1.1/50-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 25 980 242,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 21.1.2013.

 

 

Viac informácií o výzve: www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--upvs-ii-cast/609s14889c