Prihlásiť
 

Výzva: Grantový program Business Idea

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen.
Cieľom programu je podpora vzdelávania a  integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní ich podnikateľského zámeru, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní, aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.
Tento grant je otvorený úplne všetkým vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich zameranie.

Termín na prihlásenie projektov: 28. apríla 2014
Plánovaná výška grantu: 15.000
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5.000 €

Viac informácii
tu.

Viac informácií o výzve: