Prihlásiť
 

Výzva: Grantový program Nadácie Tatra Banky "Viac dizajnu"

Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 eur
Plánovaná výška grantu: 33 000 eur (prerozdelí sa v 2 uzávierkach)

Termíny na prihlásenie projektov: 1.kolo - 15.5.2014
2.kolo - 15.11.2014

Viac informácií o výzve: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnu