Prihlásiť
 

Výzva: Nadácia Orange - Šanca pre váš región 2014

Cieľom grantového programu je podporovať iniciatívu samotných občanov a ich priame zapojenie sa do realizácie projektov, podnecovať aktívnu spoluprácu mimovládnych organizácií, samospráv a občanov. V predchádzajúcich ročníkoch sa podarilo podporiť viac ako 660 projektov, vybudovať nové oddychové zóny, zrekonštruovať ihriská a športoviská, či podporiť miestny cestovný ruch.

O podporu sa môžu uchádzať:

- neformálne skupiny aktívnych občanov

- mimovládne organizácie

- kultúrne inštitúcie

V grantovom programe podporíme projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
- projekt je verejnoprospešný – t.j. prínosný pre širokú, otvorenú komunitu
- realizácia projektu vychádza z iniciatívy občanov, ktorí sú do projektu a jeho prípravy aktívne zapojení
- aktivity projektu sú pre miestnu komunitu inovatívne a zaujímavé
- z realizácie projektu bude mať priamy prínos najmä miestna komunita
- projekt bude realizovaný formou dobrovoľníckej práce
- projekt prispeje k zbližovaniu obyvateľov, k rozvoju komunitného života
- projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, MVO, občanov a ďalších subjektov aktívnych v regióne
- projekt je dlhodobo udržateľný – t.j. realizátori projektu majú jasnú predstavu o následných aktivitách, ktoré zaistia udržateľnosť a pokračovanie projektu

Maximálna výška dotácie na 1 projekt: 3 000 EUR.

Okrem toho Nadácia Orange umožní širokej verejnosti zapojiť sa do rozhodovacieho procesu prostredníctvom online hlasovania. Hodnotiaca komisia vyberie z predložených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív, ktoré budú zaradené do online hlasovania a budú mať šancu získať ďalšie financie na realizáciu svojich nápadov. Na podporu troch víťazných projektov vyčlení Nadácia Orange ďalších 3 000 EUR.

Viac informácií o výzve: https://www.nadaciaorange.sk/media/files/sanca_pre_vas_region_2014_grantova_vyzva_1.pdf