Prihlásiť
 

Výzva: OPIS: Písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“, kód: OPIS-2012/1.1/48-NP

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová“, kód: OPIS-2012/1.1/48-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.

Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 49 980 000,00 EUR.

Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je do 25.1.2013.

 

Viac informácií o výzve: www.informatizacia.sk/vdok_simple-narodny-projekt--es-financnej-spravy_oblast-danova/609s14985c