Prihlásiť
 

Výzva: Výzvy Európsky investičný fond v rámci programu COSME

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že Európsky investičný fond (EIF) vyhlásil v rámci programu COSME (Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky 2014 – 2020) výzvy na finančných sprostredkovateľov, prostredníctvom ktorých budú poskytované nasledujúce finančné nástroje:

· COSME Nástroj na poskytovanie záruk za úvery (Loan Guarantee Facility - LGF):

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm

· COSME Kapitálový nástroj pre rast (Equity Facility for Growth - EFG):

http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm

Finančné nástroje v rámci programu COSME stanovené v súlade s hlavou VIII nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, sa používajú s cieľom uľahčiť prístup MSP k financiám vo fáze začatia činnosti, fáze rastu a fáze transferu. Oprávnené sú finančné inštitúcie ako napr. banky, záručné inštitúcie, fondy, atď. Po vykonaní dôkladného „due diligence“, EIF vyberie finančných sprostredkovateľov, ktorí potom budú môcť sprostredkovať financovanie pre malé a stredné podniky.

Ďalšie informácie je možné nájsť na webstránke Európskeho investičného fondu: http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/index.htm.

 

Viac informácií o výzve: