Prihlásiť
 

Výzva: Dotácia na účasť spracovateľa na výstave

Oznámenie PPA o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 14 „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave"  nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

 

Viac informácií o výzve: