Prihlásiť
 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Sociálna implementačná agentúra (SIA) a Fond sociálneho rozvoja (FSR)

Viac informácií o progame

Kontakt

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tel.: 02/ 2046 0000
Tel.: 02 5949 4111
info@mindop.sk